RODO

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku unijnego rozporządzenie dotyczącego ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie “RODO”)

Informujemy, że:

– administratorem danych jest EV-CORP Ewa Andrzejewska z siedzibą przy ulicy Klimczaka 8, 02-797 Warszawa

– posiadane dane osobowe zbieramy i przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu realizacji kompleksowej obsługi dostawy naszych towarów, w celu ciążących na nas obowiązkach ustawowych i prawnych lub obsługi klienta

– dane przez nas posiadane w celu organizacji pełnej dostawy są przekazywane przewoźnikom, firmom kurierskim, biurom podatkowym, firmom windykacyjnym

– dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa zamówień i kontynuacji naszej współpracy, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu i otrzymania prośby o usunięcie ich

– posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

– przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że działamy z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– podawanie danych jest dobrowolne natomiast niezbędne do współpracy i realizacji zamówień

– dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania